Hoàng Thúy Hằng

"Ngay từ khi học Đại học, Hằng có ước mơ sang Hàn. Tình cờ biết đến công ty và nhờ công ty hỗ trợ tư vấn, làm thủ tục mà ước mơ du học Hàn Quốc của Hằng đã thành hiện thực.Chúc công ty ngày càng thành công"

“Ngay từ khi học Đại học, Hằng có ước mơ sang Hàn. Tình cờ biết đến công ty và nhờ công ty hỗ trợ tư vấn, làm thủ tục mà ước mơ du học Hàn Quốc của Hằng đã thành hiện thực.Chúc công ty ngày càng thành công”