GPA là gì? Phân loại và công thức quy đổi từ thang điểm 4 sang thang điểm 10

0
15
GPA LÀ GÌ

GPA LÀ GÌ?

GPA là viết tắt tiếng Anh của từ Grade Point Average (điểm trung bình) tương ứng với tên thường gọi trong tiếng việt là điểm tích lũy hay điểm trung bình lích lũy. Điểm GPA là để phản ánh kết quả học tập của học sinh, sinh viên. 

GPA LÀ GÌ
GPA LÀ GÌ

Các loại thang điểm GPA

Ở mỗi quốc gia sẽ áp dụng những thang điểm để đánh giá năng lực và kết quả học tập của học sinh, sinh viên. Ở Mỹ thường sử dụng thang điểm 4, cấc nước Châu Âu như, Anh, Úc.. thương sử dụng thang điểm bàng chữ ( A,B,C,D,E,F) để đánh giá và có thể chia thành các mức nhỏ hơn( A+, A, A-,…) đối với từng hệ thống giáo dục của các nước.
Áp dụng cụ thể các thang điểm tại Việt Nam như sau

Thang điểm 10

– Tại Việt Nam thang điểm 10 thương được sử dụng trong các bậc học từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các trườngng đại học, cao đằng, trung cấp, cao học đào tạo theo phương pháp niên chế. Đánh giá kết quả học tập theo học kỳ và năm học.

Thang điểm 4

– Thường được áp dụng đối với các trường Đại Học/ Cao Đẳng giảng dạy, đào tạo theo tín chỉ và cũng đánh giá theo học kỳ và năm học

Thang điểm chữ

Thang điểm chữ được một số trường đào tạo theo hệ thống tín chỉ để đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên.

Cách xếp loại và công thức quy đổi từ thang điểm 4 sang thang điểm 10 và thang điểm chữ

Xếp loại Thang điểm 10 Thang điểm 4 Thang điểm chữ
xuất sắc 9.5 – 10 A+ 4.0
Giỏi 8.5 – 9.4 A 4.0
8.0 – 8.4 B+ 3.5
khá 7.0 – 7.9 B 3.0
Trung bình khá 6.5 – 6.9 C+ 2.5
Trung Bình 5.5 – 6.4 C 2.0
5.0 – 5.4 D+ 1.5
Yếu 4.0 – 4.9 D 1.0
kém(không đạt) <4.0 F 0

 

Cách tính điểm GPA

Công thức tính điểm GPA bậc trung học phổ thông:

Cách tính điểm GPA Trung Học cho những ai muốn đi du học:

cách tính điểm gpa trung học phổ thông
công thức tính điểm GPA trung học phổ thông

Điểm GPA sẽ bằng tổng điểm trung bình của ba năm học lớp 10, lớp 11, lớp 12 rồi chia cho 3

Cách tính điểm GPA bậc đại học 

Cách tính điểm GPA bậc Đại học chương trình Tín chỉ
Cách tính điểm GPA bậc Đại Học chương trình tín chỉ

Điểm GPA sẽ bằng tổng điểm trung bình môn nhân số tín chỉ và chia cho tổng số tín chỉ.

0/5 (0 Reviews)

LEAVE A REPLY